[GT 4.0] CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 1/2023

Quý Nhà Phân Phối, Quý Khách Hàng thân mến,

Nhằm tri ân sự hợp tác và đồng hành của Quý Nhà Phân Phối, Quý Khách Hàng trong suốt thời gian qua, KING COFFEE mang đến chương trình “ĐẦU NĂM SALE ĐẬM” dành riêng cho thành viên GT 4.0.

Chương trình diễn ra từ ngày 01/01 – 31/01/2023, mỗi khu vực sẽ có chính sách ưu đãi riêng khi đặt hàng qua KING COFFEE SUPER APP, cụ thể:

📍 GT Khu vực Miền Bắc

King Coffee hòa tan 3in1 – Hộp 20 gói – Mua 6 Tặng 1
King Coffee hòa tan 3in1 – Hộp 18 gói – Mua 6 Tặng 1
King Coffee hòa tan 3in1 – Túi 48 gói – Mua 10 Tặng 1
King Coffee hoà tan Café Sữa – Hộp 10 gói – Mua 6 Tặng 1
King Coffee Expert Blend 1 – Túi 500g – Mua 6 Tặng 1
King Coffee Expert Blend 2 – Túi 500g – Mua 7 Tặng 1
King Coffee Expert Blend 3 – Túi 500g – Mua 6 Tặng 1
Trà TeaVory Matcha Latte hòa tan – Hộp 8 gói – Mua 4 Tặng 1
King Coffee Cappuccino vị Hạt Dẻ/ Vani/ Dừa/ Quế – Mua 6 Tặng 1
King Coffee Espresso hòa tan – Hộp 100 gói – Mua 6 Tặng 1
King Coffee Espresso hòa tan – Hộp 15 gói – Mua 6 Tặng 1
King Coffee Golden – Hộp 450g – Mua 4 Tặng 1
King Coffee Golden – Túi 225g – Mua 4 Tặng 1
Combo hộp Quà Gắn Kết/ Sum Vầy/ May Mắn – Mua 6 Tặng 1
Các sản phẩm còn lại (trừ King Water và Túi Café Sữa 50 gói tặng ly sứ) – Mua 10 Tặng 1

📍 GT Khu vực Miền Trung
King Coffee hòa tan 3in1- Túi 88 gói – Mua 7 Tặng 1
King Coffee hòa tan 3in1 – Túi 48 gói – Mua 10 Tặng 1
King Coffee hòa tan 3in1 – Hộp 18 gói – Mua 8 Tặng 1
King Coffee hoà tan Café Sữa – Hộp nhựa 30 gói – Mua 8 Tặng 1
King Coffee hoà tan Café Sữa – Hộp 10 gói – Mua 7 Tặng 1
King Coffee Expert Blend 1 – Túi 500g – Mua 6 Tặng 1
King Coffee Expert Blend 2 – Túi 500g – Mua 7 Tặng 1
King Coffee Expert Blend 3 – Túi 500g – Mua 6 Tặng 1
Trà TeaVory Matcha Latte hòa tan – Hộp 8 gói – Mua 4 Tặng 1
King Coffee Cappuccino vị Hạt Dẻ/ Vani/ Dừa/ Quế – Mua 6 Tặng 1
King Coffee Espresso hòa tan – Hộp 100 gói – Mua 4 Tặng 1
King Coffee Espresso hòa tan – Hộp 15 gói – Mua 4 Tặng 1
King Coffee Golden – Hộp 450g – Mua 4 Tặng 1
King Coffee Golden – Túi 225g – Mua 4 Tặng 1
Combo hộp Quà Gắn Kết/ Sum Vầy/ May Mắn – Mua 6 Tặng 1
Các sản phẩm còn lại (trừ King Water và Túi Café Sữa 50 gói tặng ly sứ) – Mua 10 Tặng 1

📍 GT Khu vực Miền Đông
King Coffee hoà tan Café Sữa – Hộp 10 gói – Mua 7 Tặng 1
King Coffee hoà tan Café Sữa – Hộp nhựa 30 gói – Mua 7 Tặng 1
King Coffee hòa tan 3in1 – Hộp 18 gói – Mua 8 Tặng 1
King Coffee hòa tan 3in1- Túi 88 gói – Mua 7 Tặng 1
King Coffee hòa tan 3in1 – Túi 48 gói – Mua 8 Tặng 1
King Coffee Expert Blend 1 – Túi 500g – Mua 6 Tặng 1
King Coffee Expert Blend 2 – Túi 500g – Mua 7 Tặng 1
King Coffee Expert Blend 3 – Túi 500g – Mua 6 Tặng 1
Trà TeaVory Matcha Latte hòa tan – Hộp 8 gói – Mua 4 Tặng 1
King Coffee Cappuccino vị Hạt Dẻ/ Vani/ Dừa/ Quế – Mua 6 Tặng 1
King Coffee Espresso hòa tan – Hộp 100 gói – Mua 4 Tặng 1
King Coffee Espresso hòa tan – Hộp 15 gói – Mua 4 Tặng 1
King Coffee Golden – Hộp 450g – Mua 4 Tặng 1
King Coffee Golden – Túi 225g – Mua 4 Tặng 1
Combo hộp Quà Gắn Kết/ Sum Vầy/ May Mắn – Mua 6 Tặng 1
Các sản phẩm còn lại (trừ King Water và Túi Café Sữa 50 gói tặng ly sứ) – Mua 10 Tặng 1

📍 GT Khu vực TP. Hồ Chí Minh
King Coffee hoà tan Café Sữa – Túi 50 gói – Mua 7 Tặng 1
King Coffee hoà tan Café Sữa – Hộp 10 gói – Mua 7 Tặng 1
King Coffee hoà tan Café Sữa – Hộp nhựa 30 gói – Mua 8 Tặng 1
King Coffee hòa tan 3in1- Túi 88 gói – Mua 8 Tặng 1
King Coffee hòa tan 3in1 – Túi 45 gói – Mua 7 Tặng 1
King Coffee Expert Blend 1 – Túi 500g – Mua 6 Tặng 1
King Coffee Expert Blend 2 – Túi 500g – Mua 7 Tặng 1
King Coffee Expert Blend 3 – Túi 500g – Mua 6 Tặng 1
Trà TeaVory Matcha Latte hòa tan – Hộp 8 gói – Mua 4 Tặng 1
King Coffee Cappuccino vị Hạt Dẻ/ Vani/ Dừa/ Quế – Mua 6 Tặng 1
King Coffee Espresso hòa tan – Hộp 100 gói – Mua 4 Tặng 1
King Coffee Espresso hòa tan – Hộp 15 gói – Mua 4 Tặng 1
King Coffee Golden – Hộp 450g – Mua 4 Tặng 1
King Coffee Golden – Túi 225g – Mua 4 Tặng 1
Combo hộp Quà Gắn Kết/ Sum Vầy/ May Mắn – Mua 6 Tặng 1
Các sản phẩm còn lại (trừ King Water và Túi Café Sữa 50 gói tặng ly sứ) – Mua 10 Tặng 1

📍 GT Khu vực Miền Tây
King Coffee hoà tan Café Sữa – Túi 50 gói – Mua 7 Tặng 1
King Coffee hoà tan Café Sữa – Hộp 10 gói – Mua 7 Tặng 1
King Coffee hoà tan Café Sữa – Hộp nhựa 30 gói – Mua 7 Tặng 1
King Coffee hòa tan 3in1- Dây 12 gói – Mua 8 Tặng 1
King Coffee Expert Blend 1 – Túi 500g – Mua 6 Tặng 1
King Coffee Expert Blend 2 – Túi 500g – Mua 7 Tặng 1
King Coffee Expert Blend 3 – Túi 500g – Mua 6 Tặng 1
Trà TeaVory Matcha Latte hòa tan – Hộp 8 gói – Mua 4 Tặng 1
King Coffee Cappuccino vị Hạt Dẻ/ Vani/ Dừa/ Quế – Mua 6 Tặng 1
King Coffee Espresso hòa tan – Hộp 100 gói – Mua 4 Tặng 1
King Coffee Espresso hòa tan – Hộp 15 gói – Mua 4 Tặng 1
King Coffee Golden – Hộp 450g – Mua 4 Tặng 1
King Coffee Golden – Túi 225g – Mua 4 Tặng 1
Combo hộp Quà Gắn Kết/ Sum Vầy/ May Mắn – Mua 6 Tặng 1
Các sản phẩm còn lại (trừ King Water và Túi Café Sữa 50 gói tặng ly sứ) – Mua 10 Tặng 1

ĐẶT HÀNG NGAY!
🔥 Lưu ý:

– Nhà phân phối đặt hàng từ 02 thùng trở lên cho 01 sản phẩm sẽ được áp dụng chương trình khuyến mãi và không giới hạn số lượng đơn hàng.

– Nhà phân phối đặt hàng theo cơ cấu chương trình và hàng khuyến mãi (hàng tặng) sẽ đi chung cùng đơn hàng của Nhà phân phối, số suất được quy đổi dựa trên doanh số mua vào (-VAT) chưa bao gồm chiết khấu và hỗ trợ khác.

– Nhà phân phối cam kết tặng hàng khuyến mãi (hàng tặng) theo cơ cấu chương trình cho điểm bán, người tiêu dùng và chịu trách nhiệm trước công ty TNI trong trường hợp không thực hiện đúng cam kết trên.

– Nhân viên bán hàng tặng sản phẩm cho điểm bán và key doanh số trên DMS kể cả hàng bán và hàng khuyến mãi.

– Đối với Nhà phân phối còn sản phẩm của CTKM cũ, thì sẽ bán hết theo CTKM đó trên DMS. Sau khi bán hết, DMS sẽ cập nhật CTKM mới để Nhân viên bán hàng key.

– Nhân viên bán hàng cho điểm bán hoặc người tiêu dùng: đơn vị tính là bịch/hộp/túi/dây.

 

1900 588 878