MENU KING COFFEE

CÀ PHÊ TRUYỀN THỐNG
VIETNAMESE TRADITIONAL COFFEE

  M L
CÀ PHÊ ĐEN ĐÁ
CÀ PHÊ SỮA ĐÁ
BẠC SỈU ĐÁ
ORDER
1

CÀ PHÊ Ý TRUYỀN THỐNG
GOURMET COFFEE

  ĐÁ
AMERICANO
CAFE LATTE
CAPPUCCINO
CÀ PHÊ MOCHA
CARAMEL MACCHIATO
ORDER
Hinh Mon22 01 scaled

CÀ PHÊ Ủ LẠNH
COLDBREW

M L
VỊ TRUYỀN THỐNG
VỊ KEM SỮA PHÔ MAI
VỊ VẢI
ORDER
7

THỨC UỐNG SÁNG TẠO
KING CREATION

  ĐÁ
CÀ PHÊ PHÔ MAI KEM TRỨNG
CÀ PHÊ MUỐI
CÀ PHÊ DỪA
KING LOVE
ORDER
2

TRÀ
KING TEA

L XL
TRÀ ĐÀO DƯA LƯỚI
TRÀ VẢI PHÚC BỒN TỬ
TRÀ CÚC LONG NHÃN
TRÀ EARL GREY KEM SỮA
TRÀ Ô LONG KEM SỮA
TRÀ XANH KEM SỮA
ORDER
4

THỨC UỐNG ĐÁ XAY
KING FRAPPE

L XL
CARAMEL
VANILLA
CHOCOLATE
CHOCO BLAST
TRÀ XANH ĐẬU ĐỎ
ORDER
3

NƯỚC ÉP TRÁI CÂY
KING JUICY JUICE

M L
NƯỚC CAM ÉP
NƯỚC CHANH DÂY
NƯỚC DƯA HẤU
NƯỚC CHANH
NƯỚC CAM XÍ MUỘI
NƯỚC XOÀI ỔI CHANH DÂY
ORDER
5

THỨC UỐNG ĐẶC TRƯNG
OTHER

L XL
SỮA TƯƠI TRÂN CHÂU ĐƯỜNG ĐEN
ROYAL CHOCO
TRÀ SỮA Ô LONG KEM PHÔ MAI
ORDER
6

TOPPING THÊM
EXTRA

TR N CHÂU TRẮNG
TRÂN CHÂU ĐƯỜNG ĐEN
ĐÀO NGÂM
VẢI NGÂM
NHÃN NGÂM
ĐẬU ĐỎ
ORDER
Hinh Mon2 01 scaled