MENU KING COFFEE

CÀ PHÊ PHA VIỆT
TRADITIONAL VIETNAMESE COFFEE

Bạn có thể chọn loại cà phê yêu thích, dùng nóng hoặc lạnh.
Choose your favorite coffee blend, available served with ice or without ice.

  EXPERT 1-2
CÀ PHÊ ĐEN
Vietnamese Black Coffee
CÀ PHÊ SỮA
espresso, sữa tươi, bọt sữa
BẠC SỈU
Vietnamese White Coffee
ORDER
cafe viet

CÀ PHÊ PHA MÁY
MACHINE COFFEE

Bạn có thể chọn loại cà phê yêu thích, dùng nóng hoặc lạnh.
Choose your favorite coffee blend, available served with ice or without ice.

  BUÔN MATHUỘT, ESPRESSO, BREAKFAST
AMERICANO
ESPRESSO
CAPPUCCINO
LATTE
LONG BLACK
FLAT WHITE
MOCHA
CARAMEL MACCHIATO
ORDER
cafe pha may

CÀ PHÊ SÁNG TẠO
CREATIVE COFFEE

CÀ PHÊ TRỨNG
Eggccino Coffee
CÀ PHÊ TRÀ XANH
Matcha Latte Coffee
CÀ PHÊ DỪA
Coconut Coffee
Crystal Boba Cappuccino
Vanilla Dalgona Coffee
Toffee Nut Dalgona Coffee
Macadamia Dalgona Coffee
ORDER
cafe sang tao

TRÀ
TEA

TRÀ XANH XOÀI SỮA
Mango Matcha Latte
TRÀ ĐÀO DƯA LƯỚI
Cantaloup Peach Tea
TRÀ XANH KEM SỮA
Matcha Macchiato
TRÀ CAM TẮC
Kumquat Orange Tea
TRÀ SỮA XOÀI
Mango Milk Tea
Crystal Boha Peach Tea
ORDER
tra

ĐÁ XAY
ICE BLENDED

TIRAMISU
Chocopie, Kahlua
CARAMEL
Espresso, Caramel
MATCHA
Matcha, Cream Cheese Foam
CHEEZIE
Ritz Crackers, Cheese, Cereal
CHOCOLATE
Espresso, Chocolate
ORDER
da

NƯỚC ÉP SINH TỐ
JUICE – SMOOTHIE

KING JUICE
Blueberried Mango Yogurt Blended
SINH TỐ XOÀI TRÀ XANH
Green Tea Mango Smothie
SINH TỐ CHANH DÂY
Passion Fruit Smothie
SINH TỐ DƯA HẤU
Water Melon Smothie
NƯỚC ÉP CAM
Orange Juice
NƯỚC ÉP THƠM
PINEAPPLE Juice
NƯỚC ÉP DƯA HẤU
Water Melon Juice
NƯỚC ÉP CHANH DÂY
Passion Fruit Juice
ORDER
sinh to

BÁNH NGỌT
SWEET CAKE

TIRAMISU
BÁNH OPERA
PASSION CHEESE CAKE
CHOCOLATE MOUSSE
GREENTEA CHOCOLATE
PLAN CAKE
ORDER
banh ngot

BÁNH MÌ
BREAD

BÁNH MÌ CHẢ LỤA
Por & Bologna Bread
BÁNH MÌ THỊT NGUỘI
ORDER
banh mi

NƯỚC ĐÓNG CHAI
SOFT DRINKS


KING WATER

CÀ PHÊ SỮA

ESPRESO

LATTE VANILLA
ORDER
nuoc dong chai