CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

  1. Điều kiện vận chuyển:

a. Các phương thức giao hàng:

  • Giao hàng trực tiếp cho khách hàng tại cửa hàng.
  • Giao hàng tại địa chỉ mà khách yêu cầu.

b. Thời hạn giao hàng:

  • Giao trực tiếp cho khách tại cửa hàng: 10-20 phút
  • Giao hàng tại địa chỉ khách hàng yêu cầu: 20 – 30 phút

c. Phạm vi giao hàng:

  • Trong nội thành Hồ Chí Minh
  1. Trường hợp phát sinh chậm trễ việc giao hàng:
  • Nhân viên tổng đài sẽ điện thoại báo cho khách hàng.
  • Khách hàng có thể hủy đơn hàng trên hệ thống nếu thời gian chờ đợi quá lâu.